<font id="n3kju"></font>

   <acronym id="n3kju"></acronym> <output id="n3kju"><nav id="n3kju"></nav></output><object id="n3kju"><meter id="n3kju"></meter></object>
     <video id="n3kju"></video>
       <i id="n3kju"><bdo id="n3kju"></bdo></i><font id="n3kju"></font>

        瑞鼎生物熱線0536-2269960
        欄目導航
        分析用標樣和對照品
        分析標準品
        植物對照品
        植物對照品
        聯系我們
        服務熱線
        0536-2269960
        總部地址: 濰坊市綜合保稅區辦公樓408室
        藥檢標準品(5)
        瀏覽: 發布日期:2018-03-14
        我公司提供中檢所生產的各種對照品,聯系電話:0536-2269960,手機15650259388,郵箱:sales@read-biolab.com,在線QQ: 3196329864,;
        154999 4669 (-)-N-Benzyl-(2R,... 1g/5g 現貨
        155000 4833 Benzyl N-Acetyl-6... 25mg/100mg 現貨
        155001 4674 Benzo[d]isoxazol-... 10g/50g 現貨
        155002 972 N-Benzoylimidazole 1g/5g 現貨
        155003 4749 N2-Benzoylguanosi... 1g/5g 現貨
        155004 4762 N-Benzoylcytidine 250mg/1g 現貨
        155005 4686 2-N2-[Na-Benzoylb... 5mg/25mg 現貨
        155006 2646 Benzoylacetonitri... 10mg/50mg 現貨
        155007 1302 3-O-Benzoyl-N-ace... 10mg/50mg 現貨
        155008 2107 N-Benzoyl-5'-(di-... 100mg/500mg 現貨
        155009 1981 2-Benzoyl-4-nitro... 25mg/100mg 現貨
        155010 4743 O-Benzoyl-(S)-(-)... 10mg/50mg 現貨
        155011 4797 Benzotropine Mesy... 10mg/50mg 現貨
        155012 25-023 4H-3-Mercapto-5(p... 1mg/5mg 現貨
        155013 4820 3-O-Benzyl-1,2:5,... 5g/25g 現貨
        155014 4494 Benzyl 2-acetamid... 100mg/500mg 現貨
        155015 4655 1-Bexarotene 5mg/25mg 現貨
        155016 5826 Betamethasone-17-... 5mg 現貨
        155017 4826 Betaine Aldehyde ... 10mg/50mg 現貨
        155018 5402 Bergenin Monohydr... 0.1g 現貨
        155019 4659 Bergapten 10mg/50mg 現貨
        155020 271 D,L-Benzylsuccini... 5mg/25mg 現貨
        155021 4708 Benzyl 4-O-(2-Ace... 5mg/25mg 現貨
        155022 4719 Benzyl 4,6-O-Benz... 100mg/500mg 現貨
        155023 4732 Benzyl 4,6-O-Benz... 1mg/5mg 現貨
        155024 19-109 5-Bromo-2-hydroxy... 5mg 現貨
        155025 01-463 4-(N,N-Diethylami... 25mg 現貨
        155026 19-708 2',3'-Dihydroxyac... 100mg/250mg 現貨
        155027 25-016 2,4-Dichloro-6,7-... 1mg/5mg 現貨
        155028 25-073 4'-Bromo-2(phenyl... 250mg/1mg 現貨
        155029 19-606 2(4'-Bromophenyl)... 100mg/250mg 現貨
        155030 25-033 4(4-Bromophenyl)-... 25mg 現貨
        155031 19-578 1-Bromo-3,4,5-tri... 1mg/5mg 現貨
        155032 19-558 2-(2,4-Dichloroph... 250mg/1mg 現貨
        155033 19-631 6-Bromovanillin, ... 1mg/5mg 現貨
        155034 25-017 2,3-Dichloro-6,7-... 1mg/5mg 現貨
        155035 19-526 5'-Bromo-2'-hydro... 1mg 現貨
        155036 19-805 2-Bromo-4'-methox... 5mg/25mg 現貨
        155037 19-585 3-Bromo-4-methoxy... 5mg 現貨
        155038 17-200 5'-Bromo-2'-hydro... 25mg 現貨
        155039 19-866 3-Bromo-4-hydroxy... 250mg/1mg 現貨
        155040 25-032 3-Bromomethylquin... 250mg/1mg 現貨
        155041 25-071 4-Bromo-2-nitroac... 250mg/1mg 現貨
        155042 19-534 α-Bromo-4-phenyla... 1mg 現貨
        155043 01-328 3-Chloro-4-hydrox... 5mg 現貨
        155044 17-055 5'-Chloro-2'-hydr... 5mg/25mg 現貨
        155045 19-170 2'-Chloro-2-hydro... 5mg 現貨
        155046 19-157 2'-Chloro-2-hydro... 5mg/25mg 現貨
        155047 B-006 5-Bromovanillin, ... 25mg/100mg 現貨
        155048 25-055 2(2'-Chlorophenyl... 100mg/250mg 現貨
        155049 19-473 4-Diethylaminosal... 25mg 現貨
        155050 19-560 1-[(2,3-Dihydro-1... 250mg/1mg 現貨
        155051 25-018 3,4-Dihydro-3-oxo... 5mg 現貨
        155052 25-066 2,3-Dichloro-6-ni... 5mg 現貨
        155053 19-345 5,6-Dihydro-4H-cy... 100mg/250mg 現貨
        155054 19-159 2 5mg 現貨
        155055 19-282 3',5'-Dichloro-2'... 250mg/1mg 現貨
        155056 25-039 4,4'-Dichloro-3-n... 25mg 現貨
        155057 19-587 5-Chlorosalicylal... 5mg 現貨
        155058 25-081 4'-Chloro-2(p-tol... 250mg/1mg 現貨
        155059 25-038 Di-2(3H)-benzoxaz... 250mg/1mg 現貨
        155060 01-377 4-Cyanobenzaldehy... 1mg 現貨
        155061 01-459 1,2-Diethoxybenze... 25mg 現貨
        155062 19-302 2(4'-Chlorophenyl... 1mg/5mg 現貨
        155063 19-494 4 100mg/250mg 現貨
        155064 25-054 2(4'-Chlorophenyl... 250mg/1mg 現貨
        155065 19-610 2(3'-Chlorophenyl... 100mg/250mg 現貨
        155066 19-378 1-(3-Chloro-2-hyd... 250mg/1mg 現貨
        155067 01-1602 Dibenzyl terephth... 25mg/100mg 現貨
        155068 17-202 5'-Chloro-2'-hydr... 1mg 現貨
        155069 25-079 4-Chloro-2-nitroa... 250mg/1mg 現貨
        155070 17-061 5'-Chloro-2'-hydr... 5mg/25mg 現貨
        155071 25-077 2-Chloro-6-methyl... 5mg 現貨
        155072 19-283 2(2',4'-Dichlorop... 250mg/1mg 現貨
        155073 19-176 3',5'-Dibromo-4'-... 5mg 現貨
        155074 01-425 3 10mg 現貨
        155075 19-590 3,5-Dibromo-4-met... 1mg/5mg 現貨
        155076 12-301 4'-Cyclohexylacet... 25mg/100mg 現貨
        155077 H-011 2 25mg 現貨
        155078 19-663 Methyl 4-bromo-2-... 10mg 現貨
        155079 25-041 4'-Methyl-4-chlor... 250mg/1mg 現貨
        155080 19-825 2-甲基-3-苯基丙烯酸 5mg 現貨
        155081 26133 對甲基肉桂酸 25mg 現貨
        155082 01-1106 Methyl 3,5-dichlo... 25mg/100mg 現貨
        155083 M-005 3-甲氧基兒茶酚 5mg/25mg 現貨
        155084 01-1014 3-甲氧基肉桂酸 5mg/25mg 現貨
        155085 01-1015 對甲氧基肉桂酸 25mg/100mg 現貨
        155086 01-840 4-Hydroxybenzylal... 10mg/25mg 現貨
        155087 19-688 5-(4-Hydroxybenzy... 250mg/1mg 現貨
        155088 19-765 3-Hydroxy benzami... 1mg 現貨
        155089 19-333 2-Hydroxybenzophe... 5mg 現貨
        155090 G-004B Gallacetophenone-... 5mg/25mg/100mg 現貨
        155091 19-625 2',4'-Dihydroxy-5... 50mg/100mg 現貨
        155092 H-010 1 25mg/100mg 現貨
        155093 12-905 2,6-二羥基苯甲酸甲酯 1mg 現貨
        155094 26459 4-Ethylphenol 25mg 現貨
        155095 26015 Ethyl-3-phenylpro... 100mg/1kg/25kg 現貨
        155096 F-001 Ferulic acid 25mg/100mg/1kg/5kg/25kg 現貨
        155097 01-720 Ethyl 4-(N,N-diet... 5mg/25mg 現貨
        155098 01-1180 3-(4-甲氧基苯基)丙酸 10mg/25mg/100mg 現貨
        155099 19-597 2(4'-Methoxypheny... 250mg/1mg 現貨
        155100 19-713 2-[2-(4-Methoxyph... 1mg/5mg 現貨
        155101 19-628 4-Methoxyresorcin... 1mg/5mg 現貨
        155102 19-569 1-甲基-3-吲唑甲酸 1mg 現貨
        155103 06-002 3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯 10mg/25mg 現貨
        155104 01-1060 4-氨基苯甲酸甲酯 25mg/100mg 現貨
        155105 01-1066 3-氨基-4-甲氧基苯甲酸甲酯 1mg 現貨
        155106 19-601 Methyl-3-amino-4-... 5mg/25mg 現貨
        155107 06-071 Methyl 4-amino-2-... 5mg/25mg 現貨
        155108 D-011 2 25mg 現貨
        155109 25-059 1-(4-Methoxypheny... 250mg/1mg 現貨
        155110 17918 SULPHAMETHOXAZOLE... 5mg/50mg 現貨
        155111 D3793 Sulfadimethoxine-... 1mg/5mg 現貨
        155112 D13583 Sulfadimethoxine-... 1mg/5mg 現貨
        155113 13581 Sulfadiazine Silv... 10mg/50mg 現貨
        155114 D13582 Sulfadiazine-d4 1mg/5mg 現貨
        155115 D3794 Sulfadiazine-d4 1mg/5mg 現貨
        155116 17915 SULFACHLORPYRIDAZ... 5mg/50mg 現貨
        155117 18783 Sulbutiamine 5mg/25mg 現貨
        155118 D13534 Sudan III-d6 1mg/5mg 現貨
        155119 D4375 Sucrose-1,1,6,6,6... 10mg/50mg 現貨
        155120 D13570 Sucralose-d6 1mg/5mg 現貨
        155121 D3131 Succinylcholine C... mg 現貨
        155122 C1282 Succinylacetone-3... 1mg/5mg 現貨
        155123 D13584 Sulfadimidine-d4 1mg/5mg 現貨
        155124 D2524 Succinic Anhydrid... 0.05g 現貨
        155125 13585 Sulfadoxine 100mg/0.5g 現貨
        155126 D1280 Succinic Acid-d4,... 1g 現貨
        155127 0269.24-10MG Naphtho[2,3-b]flu... 1x10mg 現貨
        155128 0269.24-200-T Naphtho[2,3-b]flu... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155129 0271.24-10MG Naphtho[2,3-k]flu... 1x10mg 現貨
        155130 0271.24-200-T Naphtho[2,3-k]flu... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155131 0279.27-10MG 玉紅省 1x10mg 現貨
        155132 0281.36-10MG 環十輪烯 1x10mg 現貨
        155133 0280.32-10MG 二茚并(1,2,3-CD:1ˊ,2... 1x10mg 現貨
        155134 18780 Streptokinase 5mg/25mg 現貨
        155135 0711.10-K-IO 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155136 2787.15-100-IO 4,4 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155137 0711.10-10MG 1x10mg 現貨
        155138 0712.11-K-IO1-MN 1-甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155139 13528 Stiripentol 100mg/0.5g 現貨
        155140 0712.11-10MG 1-甲基萘 1x10mg 現貨
        155141 D2517 trans-Stilbene-d12 0.5g 現貨
        155142 D2515 trans-Stilbene-α,... 0.5g 現貨
        155143 0728.12-K-IO 2,3-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155144 0713.11-10MG 2-甲基萘 1x10mg 現貨
        155145 0729.12-K-IO 2,6-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155146 0721.12-K-IO 1,2-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155147 0723.12-K-IO 1,4-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155148 D2038 Stavudine-d3 1mg/5mg 現貨
        155149 0722.12-K-IO 1,3-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155150 D5159 Stearoyl-L-carnit... 5mg 現貨
        155151 N16922 Standard-E.coli-1... 1l 現貨
        155152 0724.12-K-IO 1,5-二甲基萘 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155153 0056.18-10MG Benzo[c]phenanthr... 1x10mg 現貨
        155154 0765.16-K-IO 2,5-/2,7-/4,5-Dim... 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155155 D1294 Tetramethylammoni... 1g 現貨
        155156 D1293 Tetramethylammoni... 1g 現貨
        155157 14427 4-(4,4,5,5-Tetram... 5g/10g 現貨
        155158 14461 5-(4,4,5,5-tetram... 10g 現貨
        155159 14418 7-(4,4,5,5-tetram... 1g/5g 現貨
        155160 14416 5-(4,4,5,5-tetram... 1g/5g 現貨
        155161 14417 4-(4,4,5,5-tetram... 1g/5g 現貨
        155162 0769.16-500-IO 3,9-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155163 0768.16-500-IO 3,6-二甲基菲 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155164 0881.16-K-IO 2,10-/4,10-Dimeth... 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155165 D2570 N,N,N',N'-Tetrame... 0.5g 現貨
        155166 0767.16-K-IO 2,9-/4,9-Dimethyl... 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155167 2121.16-500-IO 2,7-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155168 D13807 Thiomuscimol-d3 1mg/5mg 現貨
        155169 D2573 Tetramethyl-d12-u... 0.5g 現貨
        155170 D2568 1,2,4,5-Tetrameth... 1g 現貨
        155171 D2565 Tetramethyl-d12-a... 0.05g 現貨
        155172 2122.16-500-IO 2,5/2,7-Dimethylp... 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155173 D2564 Tetramethyl-d12-a... 5g 現貨
        155174 0880.16-500-IO 2,4-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155175 0879.16-K-IO 2,3-/3,4-Dimethyl... 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155176 13750 Tetraisopropyl Di... 50mg/250mg 現貨
        155177 0764.16-500-IO 1,9-Dimethylphena... 1x1mLx500μg/mL 現貨
        155178 D2563 Tetrahydrothiophe... 0.05g 現貨
        155179 0220.20-K-T 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155180 0224.26-200-T Dibenzo[b,ghi]per... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155181 2609.20-10MG 1,2,3,3a,4,5,6,7,... 1x10mg 現貨
        155182 0222.22-10MG 苯并(G,H,I)苝 1x10mg 現貨
        155183 0223.26-200-T Dibenzo[e,ghi]per... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155184 1794.18-10MG 2-Aminochrysene 1x10mg 現貨
        155185 2572.26-200-T Naphtho[8,1,2-bcd... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155186 2592.34-10UG Benzo[pgr]dinapht... 1x10μg 現貨
        155187 2575.26-200-T 1-n-Hexylperylene 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155188 2588.32-10UG Dibenzo[cd,n]naph... 1x10μg 現貨
        155189 0045.20-10MG 1-Nitroperylene 1x10mg 現貨
        155190 0045.20-100-T 1-Nitroperylene 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155191 0046.20-100-T 3-Nitroperylene 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155192 0046.20-10MG 3-Nitroperylene 1x10mg 現貨
        155193 1791.20-100UG 1-Aminoperylene 1x100μg 現貨
        155194 1792.20-100UG 3-Aminoperylene 1x100μg 現貨
        155195 1482.2-KIT Nitroperylene Kit... xKit 現貨
        155196 1468.16-10MG 2-Nitropyrene 1x10mg 現貨
        155197 0222.22-200-T 苯并(G,H,I)苝 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155198 1736.18-2MG 4-Hydroxychrysene 1x2mg 現貨
        155199 18782 Strontium Ranelate 5mg/25mg 現貨
        155200 MM0181.04 醋氯芬酸 100mg 現貨
        155201 1680.18-10MG 2-Hydroxychrysene 1x10mg 現貨
        155202 0256.22-200-T 蒽嵌蒽 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155203 1493.18-10MG 3-Hydroxychrysene 1x10mg 現貨
        155204 1785.18-10MG 7-胺基去乙酰氧基頭胞烷酸 1x10mg 現貨
        155205 1325.18-10UG Chrysene-trans-3,... 1x10μg 現貨
        155206 1324.18-10UG Chrysene-trans-1,... 1x10μg 現貨
        155207 1326.18-10UG Chrysene-trans-5,... 1x10μg 現貨
        155208 1629.19-10MG 1-Methoxychrysene 1x10mg 現貨
        155209 1709.19-10MG 2-Methoxychrysene 1x10mg 現貨
        155210 1630.19-10MG 3-Methoxychrysene 1x10mg 現貨
        155211 0011.18-10MG 1,4-屈醌 1x10mg 現貨
        155212 1710.19-10MG 4-Methoxychrysene 1x10mg 現貨
        155213 0019.18-10MG 屈醌 1x10mg 現貨
        155214 0017.18-10MG 6-硝基聯苯 1x10mg 現貨
        155215 0017.18-100-T 6-硝基聯苯 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155216 1492.18-10MG 1-Hydroxychrysene 1x10mg 現貨
        155217 1700.21-K-T 6-n-Propylchrysene 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155218 1701.22-K-T 6-n-Butylchrysene 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155219 0215.22-100-T 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155220 0215.22-2MG 1x2mg 現貨
        155221 0214.22-200-T 苯并(b)屈 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155222 0030.26-200-DC Dibenzo[b,k]chrys... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155223 1149.29-10MG 正二十九烷 1x10mg 現貨
        155224 1149.29-K-IO 正二十九烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155225 1148.28-K-IO 二十八烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155226 1148.28-10MG 二十八烷 1x10mg 現貨
        155227 1151.31-K-IO 正三十一烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155228 1150.30-10MG 正三十烷 色標 1x10mg 現貨
        155229 0652.30-K-IO Squalane 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155230 1146.26-10MG 正二十六烷 1x10mg 現貨
        155231 1156.36-10MG 正三十六烷 45 現貨
        155232 2181.42-10MG n-Dotetracontane 1x10mg 現貨
        155233 1147.27-K-IO 正二十七烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155234 0959.10-K-CY 異癸烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155235 0958.9-100MG 2-甲基辛烷 1x100mg 現貨
        155236 0958.9-K-CY 2-甲基辛烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155237 1243.8-1ML 2-甲基庚烷 1x1mL 現貨
        155238 1238.7-1ML 2-甲基已烷(異庚烷) 1x1mL 現貨
        155239 1235.6-1ML 2-甲基戊烷 1x1mL 現貨
        155240 1231.5-1ML 2-甲基丁烷(異戊烷) 1x1mL 現貨
        155241 0999.60-10MG 正六十烷 1x10mg 現貨
        155242 2185.56-10MG 正五十六烷 1x10mg 現貨
        155243 2184.54-10MG n-Tetrapentaconta... 1x10mg 現貨
        155244 2183.52-10MG 五十二烷 1x100μg 現貨
        155245 2182.48-10MG 四十八烷 1x10mg 現貨
        155246 0962.11-K-IO 2-Methyldecane 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155247 1247.44-10MG 四十四烷 1x10mg 現貨
        155248 2195.11-K-ME 1-Methyl-4-nitron... 1x1mL 現貨
        155249 2219.28-10MG Bisanthene 1x10mg 現貨
        155250 1546.14-K-IOx10 稱: 氘代十四烷 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155251 1546.14-K-IOx5 氘代十四烷 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155252 1546.14-K-IO 氘代十四烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155253 1545.13-K-IOx10 n-Tridecane-d28 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155254 1545.13-K-IOx5 n-Tridecane-d28 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155255 1545.13-K-IO n-Tridecane-d28 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155256 1019.12-K-IO-x10 n-Dodecane-d26 10x1mLx1mg/m 現貨
        155257 1019.12-K-IOx5 n-Dodecane-d26 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155258 1019.12-K-IO n-Dodecane-d26 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155259 1240.7-10ML 庚烷 1x10mL 現貨
        155260 1240.7-K-ME 庚烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155261 2573.26-100-T Benzo[b]picene 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155262 2581.28-5MG Dibenzo[h,rst]pen... 1x5mg 現貨
        155263 2566.23-10UG 5-Methylpicene 1x10μg 現貨
        155264 1547.15-K-IOx10 n-Pentadecane-d32 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155265 0033.34-10UG Dibenzo[cd,pg]bis... 1x10μg 現貨
        155266 0033.34-10MG Dibenzo[cd,pg]bis... 1x10mg 現貨
        155267 0061.30-5MG Dibenzo[bc,ef]cor... 1x5mg 現貨
        155268 0022.32-10MG Ovalene 1x10mg 現貨
        155269 0062.42-10MG 1.14-Benzodinapht... 1x10mg 現貨
        155270 2613.28-100-T Bisanthone 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155271 0206.18-10MG 并四苯 1x10mg 現貨
        155272 9242.7-10MG Salicylic acid-d4... 10mg 現貨
        155273 9286.25-K-ME Quinapril hydroch... 1mL 現貨
        155274 D7485 3,3,17,17-Bis(eth... 5mg/25mg 現貨
        155275 10074 Ethylenedioxy Spi... 50mg/250mg 現貨
        155276 D10071 17,17-Ethylenedio... 2.5g/12.5g 現貨
        155277 D389 Ethylenediaminete... 0.1g 現貨
        155278 D388 Ethylenediaminete... 0.1g 現貨
        155279 D2944 Ethylenediamine-d8 0.1g 現貨
        155280 9287.23-25MG Ramipril 25mg 現貨
        155281 9287.23-100MG Ramipril 100mg 現貨
        155282 1784.14-10MG 1-氨基蒽 1x10mg 現貨
        155283 1548.17-K-IO n-Heptadecane-d36 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155284 1020.16-K-IOx10 n-Hexadecane-d34 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155285 1020.16-K-IOx5 n-Hexadecane-d34 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155286 1020.16-K-IO n-Hexadecane-d34 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155287 2581.28-200-T Dibenzo[h,rst]pen... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155288 1021.20-K-IOx5 正二十烷-D42 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155289 0371.21-200-T 7-Methylbenzo[a]p... 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155290 0210.22-10MG 并五苯 1x10mg 現貨
        155291 1278.16-10MG 2-Nitrofluoranthe... 1x10mg 現貨
        155292 C1870 Sodium Pyruvate-1... 0.1g 現貨
        155293 0346.21-K-IO 4-壬基聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155294 0348.18-K-IO 鄰二苯基苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155295 1801.24-K-T 四聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155296 0348.18-10MG 鄰二苯基苯 1x10mg 現貨
        155297 2586.30-5MG m-Quinquiphenyl 1x5mg 現貨
        155298 2586.30-K-IO m-Quinquiphenyl 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155299 0142.18-K-T 間三聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155300 0347.18-K-T 對六聯苯,98% 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155301 1802.30-K-T 對五聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155302 1803.36-K-T 對六聯苯,98% 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155303 2570.24-5MG o-Quarterphenyl 1x5mg 現貨
        155304 2570.24-K-IO o-Quarterphenyl 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155305 0141.17-K-IO 對戊基聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155306 0367.5-100MG 2-(甲基硫代)噻吩 1x100mg 現貨
        155307 18772 Setiptiline Malea... 5mg/25mg 現貨
        155308 D2048 rac Sertraline-d3... 1mg/5mg 現貨
        155309 18771 Sertaconazole 5mg/25mg 現貨
        155310 18770 Serratiopeptidase 5mg/25mg 現貨
        155311 1006.7-1ML 甲基苯基硫醚 1x1mL 現貨
        155312 5844 Serotonin Creatin... mg 現貨
        155313 D4432 Simvastatin-d6 Hy... 1mg/5mg 現貨
        155314 1221.36-K-IO 二(十八烷基)二硫化物 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155315 1798.20-1G 雙正癸基二硫醚 1x1g 現貨
        155316 D13484 Simvastatin-d6 Hy... 1mg/5mg 現貨
        155317 2716.12-K-IO 3,3 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155318 1797.14-1G 二正庚基二硫醚 1x1g 現貨
        155319 1797.14-K-IO 二正庚基二硫醚 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155320 0369.18-K-T 4,4 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155321 D4895 Simvastatin-d3 1mg/5mg 現貨
        155322 1900.18-100-T 1-Fluorochrysene 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155323 1799.16-100MG 二正辛基二硫 1x100mg 現貨
        155324 0488.10-K-IO 2-硫苯基噻吩 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155325 0978.10-K-Tx5 萘D8 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155326 0387.11-K-IOx10 1-甲基萘-D10 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155327 0978.10-K-Tx10 萘D8 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155328 0978.10-10MG 萘D8 1x10mg 現貨
        155329 D1256 Sodium Mandelate-... 0.5g 現貨
        155330 1530.13-K-IO 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155331 1530.13-10MG 1x10mg 現貨
        155332 1530.13-K-IOx10 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155333 0389.14-K-Tx5 菲-D10 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155334 0389.14-K-T 菲-D10 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155335 0389.14-K-Tx10 菲-D10 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155336 0389.14-10MG 菲-D10 1x10mg 現貨
        155337 0390.14-K-T 蒽-D10 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155338 D3443 Sodium Deuteroxid... 50g 現貨
        155339 D5854 Sodium N-(4-N-(4-... 0.05g 現貨
        155340 1536.18-K-T m-Terphenyl-d14 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155341 17913 SALICYLAMIDE 5mg/50mg 現貨
        155342 1089.22-K-Tx10 Benzo[ghi]perylen... 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155343 1089.22-K-Tx5 Benzo[ghi]perylen... 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155344 1089.22-K-T Benzo[ghi]perylen... 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155345 1089.22-200-Tx5 Benzo[ghi]perylen... 5x1mLx200μg/mL 現貨
        155346 1089.22-200-Tx10 Benzo[ghi]perylen... 10x1mLx200μg/mL 現貨
        155347 0328.20-100-Tx5 2,2 5x1mLx100μg/mL 現貨
        155348 1537.18-K-Tx10 氘代三聯苯 10x1mLx1mg/mL 現貨
        155349 1537.18-K-Tx5 氘代三聯苯 5x1mLx1mg/mL 現貨
        155350 1537.18-K-T 氘代三聯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155351 1036.22-200-T Benzo[c]chrysene 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155352 0216.26-200-T 二苯并[G,P]稠二萘 1x1mLx200μg/mL 現貨
        155353 0216.26-10UG 二苯并[G,P]稠二萘 1x10μg 現貨
        155354 4661 Aceclofenac 10mg/50mg 現貨
        155355 H-001 駱駝蓬堿 1mg/5mg 現貨
        155356 06-029 粉防己堿/漢防己甲素 100mg/500mg 現貨
        155357 H-007 哈爾酚 1mg/5mg 現貨
        155358 19-154 Sumaresinolic acid 100mg 現貨
        155359 2645 3-(Benzyl 2-Aceta... 500mg/2.5g 現貨
        155360 4752 N-Benzyl 2-Acetam... 1g/5g 現貨
        155361 4790 Benzyl 2-Acetamid... 25mg/100mg 現貨
        155362 327 Benzyl 2-Acetamid... 10mg/50mg 現貨
        155363 4828 Benzyl 2-Acetamid... 1g/5g 現貨
        155364 4769 Benzyl Tri-benzyl... 2.5g/10g 現貨
        155365 5576 N-[2-(1-Benzyl-pi... 0.1g/0.25g 現貨
        155366 147 trans N-Benzyl Pa... 100mg/500mg 現貨
        155367 479 Benzyl p-Toluylke... 5g/25g 現貨
        155368 1236 Benzyl N-Diphenyl... 1g/5g 現貨
        155369 4755 N-Benzyl-p-Toluen... 25mg/100mg 現貨
        155370 2086 Benzyl 2-Acetamid... 250mg/1g 現貨
        155371 17-094 3',5'-Dibromo-2'-... 5mg/25mg 現貨
        155372 19-589 2(4'-Chlorophenyl... 250mg/1mg 現貨
        155373 25-021 4H-3-Mercapto-5(4... 1mg/5mg 現貨
        155374 17-131 3',5'-Dimethyl-2'... 1mg/5mg/10mg 現貨
        155375 19-592 4',6'-Dimethoxy-2... 250mg/1mg 現貨
        155376 19-561 4,6-Dimethoxy-2-h... 100mg/250mg 現貨
        155377 19-709 2,3-Dimethoxyphen... 5mg 現貨
        155378 19-156 2,4-Dimethoxy-4 1mg 現貨
        155379 01-1354 3,5-Dimethoxy-4-h... 5mg 現貨
        155380 26001 3 1mg/5mg 現貨
        155381 H-018A 4 1mg/5mg 現貨
        155382 H-019 4 1mg/5mg/10mg 現貨
        155383 D-015 2,4-Dimethoxybenz... 25mg/100mg 現貨
        155384 01-710 4-Ethoxybenzaldeh... 25mg 現貨
        155385 D-014 2,3-Dimethoxybenz... 50mg 現貨
        155386 06-008 4-Hydroxycinnamic... 25mg 現貨
        155387 H-030 2 25mg 現貨
        155388 H-031 2 1mg/5mg 現貨
        155389 26002 4-Hydroxy-3-metho... 100mg. 現貨
        155390 19-594 5'-Hydroxy-2'-met... 1mg/5mg 現貨
        155391 19-711 2-Hydroxy-5-metho... 5mg 現貨
        155392 9-204 2',4'-Dihydroxy-2... 250mg/1mg 現貨
        155393 19-633 2',4'-Dihydroxy-5... 100mg/250mg 現貨
        155394 01-570 2,4-Dimethoxybenz... 25mg/100mg 現貨
        155395 18-501 2 25mg 現貨
        155396 D-012 2 5mg 現貨
        155397 D-013 3 25mg 現貨
        155398 H-029 2 10mg 現貨
        155399 D-006 3,4-Dihydroxybenz... 25mg/100mg 現貨
        155400 19-780 (4,6-Dimethoxy-2-... 250mg/1mg 現貨
        155401 19-611 2',4'-Dihydroxy-2... 100mg/250mg 現貨
        155402 19-527 2,4-Dihydroxybenz... 25mg/100mg 現貨
        155403 D-004 2 10mg 現貨
        155404 D-003 2 25mg 現貨
        155405 19-068 3,5-Dichloro-2-hy... 1mg/5mg 現貨
        155406 19-314 2,4-Dihydro-6,8-d... 250mg/1mg 現貨
        155407 25-019 3,4-Dihydro-3-oxo... 5mg 現貨
        155408 17-157 3',5'-Dichloro-2'... 25mg 現貨
        155409 01-1131 3,4-(亞甲基二氧)苯乙酸 5mg 現貨
        155410 25-057 4-Hydroxy-3-metho... 250mg/1mg 現貨
        155411 26088 4-Hydroxy-3-metho... 1mg 現貨
        155412 18-503 2 10mg 現貨
        155413 D-007 2,5-Dihydroxy-1,4... 25mg/100mg 現貨
        155414 10125 Ethyl 2-[2-(2-Met... 1mg 現貨
        155415 13479 Silica Gel, 40-63... 1kg 現貨
        155416 13480 Silica Gel, 35-70... 1kg 現貨
        155417 13481 C-18Silica Gel (1... 100g=$900 現貨
        155418 8764 DEAE-Cellulose, (... 100g 現貨
        155419 8193 Cellulose Sulfate... 25g 現貨
        155420 16296 ALUMINUM CHLORIDE... 100g 現貨
        155421 D2406 1,12-Dodecanedioi... 0.1g 現貨
        155422 D1938 1,12-Dodecanedioi... 0.1g 現貨
        155423 D2407 Dodecanedioic-d23... 0.1g 現貨
        155424 D1940 Dodecanedioic-12,... 0.1g 現貨
        155425 6940 ent S-(+)-Atomoxe... 5mg 現貨
        155426 6937 Atomoxetine ?... 10mg 現貨
        155427 D6938 Atomoxetine-d3 &#... 1mg 現貨
        155428 6895 Annamycinol 0.5mg 現貨
        155429 D6846 Ampicillin-d5 (Mi... 1mg 現貨
        155430 6721 (2S,6R)-6-Amino-5... 10mg 現貨
        155431 980(LGC) Arachidonic Acid-... 10mg 現貨
        155432 6433 7-Amino-3 chlorom... 10mg 現貨
        155433 C4027 Arachidonic Acid-... KIT 現貨
        155434 6232 (R)-2-Acetylthio-... 250mg 現貨
        155435 6002 (+)-cis,Trans-Abs... 5mg 現貨
        155436 C1939 Dodecanedioic-2-1... 1g 現貨
        155437 D215 Dodecanedioic-2,2... 1g 現貨
        155438 982(LGC) Docosapentaenoic ... 100mg 現貨
        155439 D93 Decanoic Acid-d19 0.5g 現貨
        155440 C4020 Docosahexaenoic A... 100mg 現貨
        155441 D1798 Decanoic Acid-1-1... 0.1g 現貨
        155442 D1805 Decanoic-9,9,10,1... 0.1g 現貨
        155443 D1796 1,10-Decanedioic-... 0.5g 現貨
        155444 D1795 1,10-Decanedioic-... 0.5g 現貨
        155445 13599 D-threo-1-(4-Sulf... 50mg 現貨
        155446 6722 (2R,6R)-6-Amino-5... 10mg 現貨
        155447 7548 t-Boc-aminocaproi... 20mg 現貨
        155448 11037 Z-4-Hydroxy Tamox... 10mg 現貨
        155449 16276 ADIPIC ACID DIMET... 100ml 現貨
        155450 16340 ACRYLAMIDE 25g 現貨
        155451 9554 N-(2,6-Diisopropy... 1g 現貨
        155452 16304 ACRIFLAVINE NEUTR... 10g 現貨
        155453 9496 3a,12-α-Dihydroxy... 25mg 現貨
        155454 D10220 racFelodipine-d3 1mg 現貨
        155455 8604 (+)-(18-Crown-6)-... 25mg 現貨
        155456 16303 ACRIFLAVINE ?... 10g 現貨
        155457 16346 ACRIDINE ORANGE H... 5g 現貨
        155458 7697 rac ( Bromoacetam... 2.5mg 現貨
        155459 16233 ACRIDINE • ... 1g 現貨
        155460 8113 N-5-Carboxypentyl... 5mg 現貨
        155461 12654 4-Nitrophlorizin 10mg 現貨
        155462 7926 4-(N-tert-Butoxyc... 10mg 現貨
        155463 13237 N-4-(1-Pyrene)but... 10mg 現貨
        155464 16270 ACID YELLOW 99 100g 現貨
        155465 16269 ACID YELLOW 40 25g 現貨
        155466 7050 7,7-Azo-3-α,12-α-... 10mg 現貨
        155467 7049 7,7-Azo-3-α,12-α-... 10mg 現貨
        155468 16268 ACID YELLOW 34 25g 現貨
        155469 7048 2-N-[4-(1-Azitrif... 1mg 現貨
        155470 7025- 4-Azidotetrafluor... 10mg 現貨
        155471 16267 ACID VIOLET 7 10g 現貨
        155472 7042 4-Azidophlorizin 5mg 現貨
        155473 7039 p-Azidophenacyl B... 1g 現貨
        155474 16266 ACID RED 183 25g 現貨
        155475 16265 ACID RED 151 10g 現貨
        155476 7696 (S)-1-(p-Bromoace... 5mg 現貨
        155477 16186 ALIZARIN RED S MO... 25g 現貨
        155478 11983 N-Methyl-N-(2-hyd... 5mg 現貨
        155479 18045 Epothilone D KIT 現貨
        155480 18044 Epothilone B KIT 現貨
        155481 9594 (E)-1-[4-[2-(N,N-... 10mg 現貨
        155482 9324 Didemethylchloroc... 1mg 現貨
        155483 9014 rac-trans-N-Desme... 10mg 現貨
        155484 9011 (1S,4S)-N-Desmeth... 1mg 現貨
        155485 16278 ALUMINUM AMMONIUM... 100g 現貨
        155486 9013 (1S,4R)-N-Desmeth... 1mg 現貨
        155487 16183 ALUMINA C 1g 現貨
        155488 16307 D-(+)-ALTROSE 10mg 現貨
        155489 16301 L-ALPRENOLOL R... 1g 現貨
        155490 16224 ADIPIC ACID FREE ... 500g 現貨
        155491 16306 L-(-)-ALLOSE 10mg 現貨
        155492 D2409 Eicosanoic-17,17,... KIT 現貨
        155493 16234 ALIZARIN 25g 現貨
        155494 8827 Deoxy Artemisinin 10mg 現貨
        155495 16347 ALCOHOL, ANHYDROU... 1L 現貨
        155496 11053 2-Hydroxy-4-[3-(t... 10mg 現貨
        155497 8448 D-threo-1-(4-Chlo... 25mg 現貨
        155498 7747 trans-(E)-1-Bromo... 10mg 現貨
        155499 7533 1,6-Bis[3-( trifl... 10mg 現貨
        155500 16185 L-ALANINE 25g 現貨
        155501 13239 N-4-(1-Pyrene)but... 5mg 現貨
        155502 7748 (E,Z)-1-Bromo-2-[... 25mg 現貨
        155503 13238 N-4-(1-Pyrene)but... 5mg 現貨
        155504 16187 DL-α-ALANINE 100g 現貨
        155505 16602 α,α`-DIPYRIDYL 1g 現貨
        155506 D6968 Azamethiphos-d6 1mg 現貨
        155507 CN8557 Clopyralid-13C2,1... 1mg 現貨
        155508 16175 3-AMINO-9-ETHYLCA... 10g 現貨
        155509 7341 (S)-2-( Benzyloxy... 1g 現貨
        155510 D2185 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155511 16294 D-(-)-2-AMINO-5-P... 1mg 現貨
        155512 8556 Clopyralid 1g 現貨
        155513 D2184 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155514 C2180 Hexadecanoic Acid... 0.5g 現貨
        155515 7162 (S)-(-)-O-Benzyl-... 1mg 現貨
        155516 16153 (+-)-2-AMINO-4-PH... 25mg 現貨
        155517 D14381 4-(4-Chloro-2-met... 0.05g 現貨
        155518 D2183 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155519 8037 N-(n-Butyl)thioph... 2.5g 現貨
        155520 D2414 Glyceryl Tripalmi... 0.25g 現貨
        155521 C2179 Hexadecanoic Acid... 0.5g 現貨
        155522 16216 DL-γ-AMINO-beta-H... 1g 現貨
        155523 16253 9-AMINOACRIDINE F... 1g 現貨
        155524 7275 R-3-(N-Benzyloxyc... 25mg 現貨
        155525 D2186 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155526 16184 γ-AMINO-n-BUTYRIC... 10g 現貨
        155527 16189 DL-α-AMINO-n-BUTY... 25g 現貨
        155528 16176 3-AMINO-L-TYROSIN... 1g 現貨
        155529 D1810 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155530 D1758 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155531 16238 p-AMINO-DL-PHENYL... 1g 現貨
        155532 D2190 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155533 C9300 (2,4-Dichlorophen... 200mg 現貨
        155534 D8934 Desisopropyl Atra... 1mg 現貨
        155535 N7342 (R)-9-[2-Benzylox... 10mg 現貨
        155536 D2063 Glyceryl Tripalmi... 0.1g 現貨
        155537 7974 2-Butyl-3-(3,5-di... 1g/5g 現貨
        155538 7971 2-n-Butyl-1,3-dia... 10mg/50mg 現貨
        155539 D7935 2-(n-Butyl-d9-ami... 2.5mg/12.5mg 現貨
        155540 7872 6-Bromo[1,2,4]tri... 1g/5g 現貨
        155541 9455.17-1MG Mirtazapine-d3 (N... 1mg 現貨
        155542 9455.17-100-ME Mirtazapine-d3 (N... 1mL 現貨
        155543 7866 2-Bromothiazole 25g/125g 現貨
        155544 9288.17-100MG Mirtazapine 100mg 現貨
        155545 9288.17-25MG Mirtazapine 25mg 現貨
        155546 7846 4-Bromopyridine H... 10g/50g 現貨
        155547 9284.17-100MG Sertraline hydroc... 100mg 現貨
        155548 9189.21-100-ME Stanozol-d3 (17-M... 1mL 現貨
        155549 9290.16-100-MEx5 Tramadol-d6 hydro... 1mL 現貨
        155550 2306.46-1MG 精氨酸加壓素 1x1mg 現貨
        155551 9425.8-10MG Valproic acid-d4 10mg 現貨
        155552 9425.8-100-ME Valproic acid-d4 1mL 現貨
        155553 9425.8-K-ME Valproic acid-d4 1mL 現貨
        155554 9424.8-10MG Valproic acid 10mg 現貨
        155555 9424.8-100MG Valproic acid 100mg 現貨
        155556 9424.8-K-ME Valproic acid 1mL 現貨
        155557 9193.19-100-ME Nortriptyline-d3 ... 1mL 現貨
        155558 9416.25-100-ME Trimipramine-d3 m... 1mL 現貨
        155559 9416.25-10MG Trimipramine-d3 m... 10mg 現貨
        155560 9415.25-K-ME Trimipramine male... 1mL 現貨
        155561 9415.25-10MG Trimipramine male... 10mg 現貨
        155562 9281.22-100MG Tadalafil 100mg 現貨
        155563 2169.6-1ML Aniline 1mL 現貨
        155564 1232.6-K-ME 正己烷 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155565 9290.16-100-ME Tramadol-d6 hydro... 1mL 現貨
        155566 2707.16-25MG Tramadol hydrochl... 25mg 現貨
        155567 2707.16-100MG Tramadol hydrochl... 100mg 現貨
        155568 2707.16-10MG Tramadol hydrochl... 10mg 現貨
        155569 2707.16-K-ME Tramadol hydrochl... 1mL 現貨
        155570 2707.16-100-ME 鹽酸曲馬多(EP標準品) 1x1mLx100μg/mL 現貨
        155571 9240.17-100-ME Tilidine-d6 hydro... 1mL 現貨
        155572 9238.17-100-ME Tilidine hydrochl... 1mL 現貨
        155573 9522.11-10MG Thiopental 10mg 現貨
        155574 9522.11-K-ME Thiopental 1mL 現貨
        155575 9342.27-100MG Testosterone 17-... 100mg 現貨
        155576 9132.19-100-ME Testosterone 1mL 現貨
        155577 2169.6-100MG Aniline 100mg 現貨
        155578 D1965 Ethylene-d4 Thiou... 0.1g 現貨
        155579 D2945 Ethylene-d4 Oxide... 1l 現貨
        155580 D1963 Ethylene-d4 Glycol 1g 現貨
        155581 9286.25-25MG Quinapril hydroch... 25mg 現貨
        155582 D2943 Ethylene-d4-diami... 0.1g 現貨
        155583 9286.25-10MG Quinapril hydroch... 10mg 現貨
        155584 9498.13-100-ME Propyphenazone-d3... 1mL 現貨
        155585 2673.7-50-IO 五溴甲苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
        155586 2678.6-50-IO 六溴苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
        155587 3330.6-100MG 1,2,3-三氯苯 1x100mg 現貨
        155588 3366.6-100MG 1,4-二氯苯 1x100mg 現貨
        155589 3330.6-K-IO 1,2,3-三氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155590 3364.6-100MG 鄰二氯苯 1x100mg 現貨
        155591 3366.6-K-IO 1,4-二氯苯 1x1mLx1mg/mL 現貨
        155592 1024.18-100-Tx10 氘代屈 10x1mLx100μg/mL 現貨
        155593 3659.6-50-IO 1,4-二溴苯 1x1mLx50μg/mL 現貨
        155594 D4271 2-Phenylpropane-1... 0.5g 現貨
        155595 1024.18-200-Tx10 氘代屈 10x1mLx200μg/mL 現貨
        155596 D930 DL-α-Phosphatidyl... mg 現貨
        155597 3614.8-1ML 3-辛酮 1x1mL 現貨
        155598 D4463 3-Methyl-2-buten-... 2.5mg/10mg 現貨
        155599 0094.6-1ML 環己硫醇 1x1mL 現貨
        155600 D11841 3-Methyl-2-buten-... 2.5mg/12.5mg 現貨
        155601 0095.6-1ML 苯硫酚 1x1mL 現貨
        155602 C675 DL-3-Methyl-2-but... mg 現貨
        155603 0096.7-1ML 芐硫醇 1x1mL 現貨
        155604 1052.7-1ML 2-巰基甲苯 1x1mL 現貨
        155605 D2392 2-Methyl-2,4-pent... 0.25g/0.5g 現貨
        155606 D17181 (+-)-2-Methyl-2,4... 1g 現貨
        155607 1053.7-1ML 3-甲基苯硫酚 1x1mL 現貨
        155608 D2363 Methyl 2,4-Dichlo... 0.25g 現貨
        155609 1054.7-100MG p-Thiocresol 1x100mg 現貨
        155610 0188.4-1ML 叔丁基硫醇 1x1mL 現貨
        155611 D3643 Methyl 2-(4-Bromo... 100mg/250mg 現貨
        155612 19-074 4,6-Dimethyl-3,7-... 250mg/1mg 現貨
        155613 25-056 4-Hydroxy-3-metho... 250mg/1mg 現貨
        155614 01-909 4-Hydroxy-3-metho... 100mg/1kg 現貨
        155615 19-562 4-Fluorobenzoylbu... 1mg 現貨
        155616 19-407 5'-Fluoro-2'-hydr... 5mg 現貨
        155617 19-529 5'-Fluoro-2'-hydr... 1mg/10mg 現貨
        155618 19-452 3(2-Furyl)-1(2-hy... 100mg/250mg 現貨
        155619 26029 trans-2-Hydroxyci... 25mg/100mg 現貨
        155620 G-004A Gallacetophenone-3 5mg/10mg 現貨
        155621 H-035 2 10mg/50mg 現貨
        155622 01-718 Ethyl 3,5-dichlor... 5mg/25mg 現貨
        155623 01-650 2-Ethoxybenzaldeh... 25mg/100mg 現貨
        155624 01-652 Ethyl 4-(n-butyla... 100mg 現貨
        155625 19-896 2,2'-Dimethylsucc...  現貨
        155626 19-824 1,3-Dimethyluraci... 1mg 現貨
        155627 25-082 2-(2,4-Dinitrophe... 250mg/1mg 現貨
        155628 01-443 3,5-Di-tert-Butyl... 10mg 現貨
        155629 17-132 4',5'-Dimethyl-2'... 1mg/5mg/10mg 現貨
        155630 01-620 3,5-Dimethoxyphen... 5mg/10mg 現貨
        155631 19-710 2 25mg 現貨
        155632 19-384 2,6-Dimethoxyphen... 25mg 現貨
        155633 25-022 4H-3-Mercapto-5(4... 1mg/5mg 現貨
        155634 G-004 Gallacetophenone,... 5mg/25mg 現貨
        155635 26046 2,3-Dihydroxybenx... 10mg/50mg/250mg 現貨
        155636 06-009 2,5-Dimethoxybenz... 100mg 現貨
        155637 D-016 2,3-Dimethoxybenz... 25mg 現貨
        155638 22-001 2,6-Dimethoxy-1,4... 5mg/25mg 現貨
        155639 D-023 3,4-Dimethoxycinn... 25mg/100mg 現貨
        155640 01-560 3,5-Dimethoxybenz... 10mg 現貨
        155641 19-858 2',6'-Dihydroxy-4... 100mg/250mg 現貨
        155642 D1781 Hexadecanoic Acid... KIT 現貨
        155643 C4026 Eicosapentaenoic ... KIT 現貨
        155644 7152 (4S,5S)-N-Benzyl-... 5mg 現貨
        155645 D5824 20:3 Free Acid: 1... KIT 現貨
        155646 D5825 20:3 Free Acid: 5... KIT 現貨
        155647 D110 Elaidic Acid-13,1... 10mg 現貨
        155648 C1949 Elaidic-18-13C Ac... 0.5g 現貨
        155649 C3539 Elaidic-1-13C Acid 0.5g 現貨
        155650 981(LGC) Eicosapentaenoic ... 10mg 現貨
        155651 16166 2-AMINO-2-METHYL-... 25g 現貨
        155652 16165 2-AMINO-2-ETHYL-1... 100g 現貨
        155653 16193 4-AMINO-2,6-DIHYD... 5g 現貨
        155654 16341 5-AMINO-2,3-DIHYD... 1g 現貨
        155655 16344 4-AMINO-1,8-NAPHT... 5mg 現貨
        155656 16272 AMILORIDE •... 250mg 現貨
        155657 C831 Glycerol-UL-13C3 5g 現貨
        155658 16279 ALVERINE 5g 現貨
        155659 D690 Glyceryl-d5 Tri (... 0.25g 現貨
        155660 6954 (3R,4S,5S,6S)-1-A... 1mg 現貨
        155661 C1390 Eicosanoic Acid-1... 0.1g 現貨
        155662 16309 ALUMINUM SULFATE ... 100g 現貨
        155663 6962 (3R,4S,5R,6S)-1-A... 1mg 現貨
        155664 16308 ALUMINUM POTASSIU... 100g 現貨
        155665 D1947 Eicosanoic-d39 Ac... 0.5g 現貨
        155666 16324 ALUMINUM NITRATE ... 25g 現貨
        155667 16326 ALUMINUM HYDROXID... 25g 現貨
        155668 6961 (3R,4S,5R,6S)-1-A... 1mg 現貨
        155669 D1946 Eicosanoic-20,20,... 0.05g 現貨
        155670 16325 ALUMINUM FLUORIDE 10g 現貨
        155671 16264 ACID RED 106 10g 現貨
        155672 16192 AMIDO BLACK 10B 25g 現貨
        155673 7778 2-Bromomelatonin 5mg 現貨
        155674 7155 (2R,4S)-N-Benzyl-... 10mg 現貨
        155675 D2061 Glyceryl Tripalmi... 0.1g 現貨
        155676 16169 2-AMINO-2-NORBORN... 100mg 現貨
        155677 12413 Muraglitazar 1mg 現貨
        155678 D2077 Glyceryl Trioctad... 0.1g 現貨
        155679 7202 [(1S,2R)-1-Benzyl... 10mg 現貨
        155680 7224 [(1S,2R)-1-Benzyl... 25mg 現貨
        155681 D873 Glyceryl Tri(pent... 0.1g 現貨
        155682 16159 1-AMINO-2-NAPHTHO... 25g 現貨
        155683 12405 Mosapride 10mg 現貨
        155684 D7203 [(1S,2R)-1-Benzyl... 1mg 現貨
        155685 D1747(LGC) Glyceryl Tri(octa... 0.5g 現貨
        155686 D1219 Glycerol-d8 1g 現貨
        155687 8132 Cardiogenol C, HCl 10mg 現貨
        155688 6941(LGC) Atorvastatin Acet... 2.5mg 現貨
        155689 16283 8-AMINO-2-NAPHTHA... 5g 現貨
        155690 16168 2-AMINO-2-METHYL-... 25g 現貨
        155691 D1747 Glyceryl Tri(octa... 0.5g 現貨
        155692 7178 2-Benzyl-1-(2,2-d... 10mg 現貨
        155693 D2076 Glyceryl Tri(octa... 0.5g 現貨
        155694 16167 2-AMINO-2-METHYL-... 100ml 現貨
        155695 D2069 Glyceryl Tri(octa... 1g 現貨
        155696 7060 R-5-(2-Benzenesul... 5mg 現貨
        155697 D5838 Glyceryl Tri(hexa... 0.1g 現貨
        155698 D2056 Glyceryl Tri(hexa... 0.1g 現貨
        155699 7006(LGC) 2R-Azido-1,4-dich... 100mg 現貨
        155700 D2055 Glyceryl-d5 Trihe... 0.1g 現貨
        155701 7228 (S)-1-Benzyl-2,3-... 200mg 現貨
        155702 6670 2-Amino-1-methyl-... 10mg 現貨
        155703 3260(LGC) Cell Growth Serum... 100ml 現貨
        155704 6491 2-Amino-3,6-dihyd... 5mg 現貨
        155705 6507 2-Amino-3,4-dimet... 10mg 現貨
        155706 D2127 Ursodeoxycholic-2... 5mg 現貨
        155707 3259 Cell Growth Serum... 100ml 現貨
        155708 3261 Cell Growth Serum... 100ml 現貨
        155709 3262 Cell Growth Serum... 100ml 現貨
        155710 D4816 Taurolithocholic-... KIT 現貨
        155711 3263 Cell Growth Serum... 100ml 現貨
        155712 6805(LGC) 2-Amino-3,4,7,8-t... 10mg 現貨
        155713 6660 2-Amino-1-methyli... 25mg 現貨
        155714 D2123 Taurodeoxycholic-... 1mg 現貨
        155715 6646 4-Amino-3-methylb... 100mg 現貨
        155716 16163 2-ACETAMIDOPHENOL 25g 現貨
        155717 16369 BRILLIANT CRESYL ... 5g 現貨
        155718 6682 2-Amino-3-methyl-... 10mg 現貨
        155719 C3269 Cell Growth Mediu... 100mL 現貨
        155720 16162 2-ACETAMIDOACRYLI... 1g 現貨
        155721 6662 2-Amino-3-methyl-... 10mg 現貨
        155722 16231 N-(2-ACETAMIDO)-2... 25g 現貨
        155723 16179 ACETAMIDE 500g 現貨
        155724 16339 ACES, ULTRA PURE 5g 現貨
        155725 16305 ACEBUTOLOL •... 5g 現貨
        155726 CN3274 Cell Growth Mediu... 100mL 現貨
        155727 6661 2-Amino-3-methyl-... 100mg 現貨
        155728 3267 Cell Growth Mediu... 100mL 現貨
        155729 6657 2-Amino-3-methyl-... 25mg 現貨
        155730 N3268 Cell Growth Mediu... 100mL 現貨
        155731 8002 3-O-tert-Butyldim... 5mg 現貨
        155732 6425 N-(5-Amino-1-carb... 25mg 現貨
        155733 SM-01435-001 (±)-3,4-Dihydroxy... KIT 現貨
        155734 CD7468 Bis(2-cyanoethoxy... 1mg 現貨
        155735 SI-01390-002 (R)-(-)-Levocetir... KIT 現貨
        155736 SI-01282-004 (R)-(-)-Ibuprofen... KIT 現貨
        155737 SI-01492-001 (R)-(-)-Cicletani... KIT 現貨
        155738 SI-01420-001 (4R)-4-amino-3,4-... KIT 現貨
        155739 SA-01408-002 (+)-(1S,2R)-Milna... KIT 現貨
        155740 SA-01178-002 (+)-(1R,2R)-Trama... KIT 現貨
        155741 SR-01291-006 (3E)-a-methyl est... KIT 現貨
        155742 SI-01435-001 (±)-Trans-3'-Hydr... KIT 現貨
        155743 SI-01468-001 (±)-N-Diethylnorp... KIT 現貨
        155744 SA-01229-005 (-)-Donepezil KIT 現貨
        155745 SA-01071-003 (-)-3S,5R-Fluvast... KIT 現貨
        155746 SI-01099-006 (R)-4-Hydroxy Mep... KIT 現貨
        155747 SM-01324-001 (±)-11-Hydroxy-de... KIT 現貨
        155748 SM-01249-005 (±)-Desisopropyl ... KIT 現貨
        155749 SM-01539-010 (±)-(5a)-4,5-Dihy... KIT 現貨
        155750 DHPG-d3 (±)-3,4-Dihydroxy... KIT 現貨
        155751 SA-01178-003 (-)-(1S,2S)-Trama... kit 現貨
        155752 SI-01392-001 (±)-11-Hydroxy-De... KIT 現貨
        155753 SM-01379-001 (+)-Trans-3'-Hydr... KIT 現貨
        155754 SI-01435-002 (+)-Trans-3'-Hydr... KIT 現貨
        155755 SM-01249-004 (+)-(R)-Desisopro... kit 現貨
        155756 SI-01071-008 (+)-3R,5S-Fluvast... kit 現貨
        155757 SM-01178-007 (+)-(1R,2R)-O-Des... KIT 現貨
        155758 SM-02073-001 (-)-Carbovir kit 現貨
        155759 SI-02214-001 (-)-Geosmin-d3 kit 現貨
        155760 SM-01178-006 (-)-(1S,2S)-O-Des... kit 現貨
        155761 SI-02232-002 (±)-Apovincaminic... KIT 現貨
        155762 6062 3-Acetoxydibenz[a... 5mg 現貨
        155763 3253 Cell Growth Compl... 100mL 現貨
        155764 7450 9,10-Bis( bromome... 1g 現貨
        155765 N1240 Cell Growth-UL-15... 500mg 現貨
        155766 C1239 Cell Growth-UL-13... 500mg 現貨
        155767 CN1241 Cell Growth-UL-13... 500mg 現貨
        155768 1241(LGC) Cell Growth powde... 500mg 現貨
        155769 7630- N-Boc-[N-3-O-isop... 5mg 現貨
        155770 7629 N-Boc-[N-3-O-isop... 5mg 現貨
        155771 7043- Azidophosphorylsp... 10mg 現貨
        155772 3250(LGC) Cell Growth Powde... 500mg 現貨
        155773 6396 N-(4-Aminobutyl)-... 25mg 現貨
        155774 6077 5-Acetoxymethyl-2... 1g 現貨
        155775 SA-01134-004 (+)-(R)-Pantopraz... KIT 現貨
        155776 8199 C6Ceramide 5mg 現貨
        155777 7034 2-Azido-3,4,7,8-t... 5mg 現貨
        155778 8198 C4Ceramide 5mg 現貨
        155779 D6923 A77 1726-d4 1mg 現貨
        155780 17830 BACITRACIN ZINC 5mg 現貨
        155781 8197 C2Dihydroceramide 5mg 現貨
        155782 8202 C2Ceramide-1-phos... 1mg 現貨
        155783 7054 Baccatin III 10mg 現貨
        155784 8196 C2Ceramide 5mg 現貨
        155785 5397 Babutramine HCl 0.1g 現貨
        155786 6922 N-(4-Trifluoromet... 10mg 現貨
        155787 SM-01425-001 (±)-Repaglinide M1 KIT 現貨
        155788 SI-01489-001 (±)-N-Diethylnore... KIT 現貨
        155789 SI-01014-003 (R)-Bicalutamide-... KIT 現貨
        155790 18266 Abacavir KIT 現貨
        155791 10902 2-Hydroxy-1-methy... 25mg 現貨
        155792 11303 KN-62 5mg 現貨
        155793 12754 Octa-2,4,6-trienal 100mg 現貨
        155794 11242 1-(5-Isoquinoline... 25mg 現貨
        155795 12690 N-Nitrosotris-(2-... 25mg 現貨
        155796 12687 N-Nitrososarcosine 100mg 現貨
        155797 12664 N-Nitroso-L-azeti... 25mg 現貨
        155798 16182 ADENINE HEMISULFA... 25g 現貨
        155799 16180 ADENINE FREE BASE 1g 現貨
        155800 11800 Methyl 4-Azidotet... 100mg 現貨
        155801 6829 Amisulpride 0.1g 現貨
        155802 11700 3-(3-Methoxypheny... 25mg 現貨
        155803 16181 ADENINE • H... 5g 現貨
        155804 6743 D-threo-1-(4-Amin... 100mg 現貨
        155805 11701 3-(3-Methoxypheny... 25mg 現貨
        155806 18046 21-Aminoepothilon... KIT 現貨
        155807 12767 4-n-Octylbenzoyla... 1g 現貨
        155808 11718 2-Methoxy-4-[3-(t... 10mg 現貨
        155809 11776 N-[2-( Methylamin... 25mg 現貨
        155810 6029 O-(2-Acetamido-2-... 10mg 現貨
        155811 12511 Nifedipine 10mg 現貨
        155812 16293 ACID FUCHSIN SODI... 25g 現貨
        155813 12149 6-Methyl-2-oxo-4-... 250mg 現貨
        155814 11335 Lercanidipine HCl 0.1g 現貨
        155815 D11336 Dihydropyridine C... 1mg 現貨
        155816 11308 Lacidipine 10mg 現貨
        155817 D10218 (S)-(-)-Felodipin... 1mg 現貨
        155818 10217 (S)-(-)-Felodipine 1mg 現貨
        155819 D10216 (R)-(+)-Felodipin... 1mg 現貨
        155820 10215 R)-(+)-Felodipine 1mg 現貨
        155821 13705 4,5,6,7-Tetrabrom... 25mg 現貨
        155822 16158 1-ADAMANTANAMINE ... 100g 現貨
        155823 12728 D-(-)-Norgestrel ... 10mg 現貨
        155824 14033 3,4,5-Trimethoxyb... 50mg 現貨
        155825 7731 N-[2-(p-Bromocinn... 10mg 現貨
        155826 6582 N-(6-Aminohexyl)-... 25mg 現貨
        155827 9620 Dimethylbenzyl-(3... 5g 現貨
        155828 9670 3,8-Dimethyl-2-ni... 5mg 現貨
        155829 6546 N-(2-Aminoethyl)-... 25mg 現貨
        155830 6467 N-(10-Aminodecyl)... 25mg 現貨
        155831 16315 ACETOHEXAMIDE 1g 現貨
        155832 9655 Dimethyl-(2-hydro... 5g 現貨
        155833 16275 ACETOACETANILIDE 250g 現貨
        155834 6411 N-(4-Aminobutyl)-... 25mg 現貨
        155835 9434 2,5-Diformylfuran 500mg 現貨
        155836 6236 1-O-Acetyl-2,3,5-... 250mg 現貨
        155837 16323 ACETONE HPLC GRADE 100ml 現貨
        155838 12781 1-Oleoyl-2-acetyl... 25mg 現貨
        155839 7732 N-[2-(p-Bromocinn... 10mg 現貨
        155840 16274 ACETIC ANHYDRIDE 500ml 現貨
        155841 8779 Deca-2,4,6,8-tetr... 100mg 現貨
        155842 11830 Methyl α-Bromo-2-... 250mg 現貨
        155843 6716 2-Aminooxyethylim... 50mg 現貨
        155844 8471 2-Chloro-1,5,6-tr... 10mg 現貨
        155845 13517 D-Erythro-Sphingo... 5mg 現貨
        155846 7880 5-Bromouracil 50g 現貨
        155847 7493 2,5-Bishydroxymet... 250mg 現貨
        155848 7019 2-Azido-3-methyli... 10mg 現貨
        155849 7010 2-Azido-3,8-dimet... 5mg 現貨
        155850 7009(LGC) 2-Azido-3,4-dimet... 5mg 現貨
        155851 6756 4-Aminophlorizin 5mg 現貨
        155852 10043 Ethyl-6,6-dicarbe... 5mg 現貨
        155853 16286 AMMONIUM METAVANA... 100g 現貨
        155854 6585 4-Amino-3-hydrazi... 10g 現貨
        155855 C10545 Glutaric Acid-1,5... 50mg 現貨
        155856 16335 AMMONIUM THIOCYAN... 100g 現貨
        155857 11927 2-Methyl-1,3-diox... 250mg 現貨
        155858 7989 3-O-(tert-Butyldi... 10mg 現貨
        155859 CD7666 N-Boc-erythro-sph... 1mg 現貨
        155860 16345 D-AMYGLADIN 1g 現貨
        155861 11626 8-Methoxycarbonyl... 1g 現貨
        155862 7665 N-Boc-erythro-sph... 25mg 現貨
        155863 16252 AMPSO SODIUM SALT 25g 現貨
        155864 11625 8-Methoxycarbonyl... 1g 現貨
        155865 7667 N-Boc-D-erythro-s... 5mg 現貨
        155866 9724 1,2-Dioleoyloxy-3... 100mg 現貨
        155867 D3965 Vitamin-A-d5 Acet... 1mg/5mg 現貨
        155868 9727 1,2-Dioleoyl-3-tr... 100mg 現貨
        155869 9726 1,2-Dioleoyl-3-pa... 100mg 現貨
        155870 13743 Tetrahydropyranyl... 100mg/0.5g 現貨
        155871 9723 1,2-Dioleoyl-3-li... 10mg 現貨
        155872 16298 ATENOLOL 1g 現貨
        155873 13740 4-Tetrahydropyran... 500mg/2.5G 現貨
        155874 17942 20-(S)-VD NCE 現貨
        155875 17931 Seocalcitol 1mg 現貨
        155876 9722 sn-1,2-Dioctanoyl... 100mg 現貨
        155877 13463 Serricornin 25mg/125mg 現貨
        155878 9646 (N,N)-Dimethyl)et... 25g 現貨
        155879 17943 20-(R)-VD NCE 現貨
        155880 9557 1,2-Dilinoleoyl-3... 100mg 現貨
        155881 16217 L-ASPARTIC ACID M... 25g 現貨
        155882 17937 Tisocalcitate 1mg 現貨
        155883 9556 1,2-Dilinoleoyl-3... 100mg 現貨
        155884 13741 4-Tetrahydropyran... 1g/5g 現貨
        155885 11920 Methyl-4,4-(dimet... 500mg 現貨
        155886 12151 Methyl 3-Oxotetra... 1g 現貨
        155887 12116 5-Methyl-3-nitrom... 10mg 現貨
        155888 11975 5-Methyl-2-hex-2-... 10mg 現貨
        155889 D135 Trilinolenin (Aci... 10mg 現貨
        155890 16299 APOCHOLIC ACID 1g 現貨
        155891 16204 L-ASCORBYLPALMITA... 25g 現貨
        155892 8207 C16 Ceramide 5mg 現貨
        155893 8206 C14 Dihydrocerami... 5mg 現貨
        155894 12940 4-Penten-1-ol 5g 現貨
        155895 8205 C14 Ceramide 5mg 現貨
        155896 8204- C8Dihydroceramide 5mg 現貨
        155897 17932 Falecalcitriol 1mg 現貨
        155898 D12930 Pentaerythritol-d8 1mg/5mg 現貨
        155899 17939 Elocalcitol 10mg/50mg 現貨
        155900 D12827 3-Oxobutanoic Aci... 10mg/50mg 現貨
        155901 8203 C8Ceramide-1-phos... 1mg 現貨
        155902 17940 Eldecalcitol 10mg/50mg 現貨
        155903 8201- C8Ceramide 5mg 現貨
        155904 C5866 Ascorbic Acid-13C6 10mg 現貨
        155905 12826 3-Oxobutanoic Aci... 50mg 現貨
        155906 8196- C2Ceramide 5mg 現貨
        155907 12771 Octyl 3-Octyloxir... 1g 現貨
        155908 C12756 (4E)-4-Octenedioi... 1mg 現貨
        155909 D17981 1,25-Dihydroxyvit... 100ug 現貨
        155910 C12755 (4E)-Octenedinitr... 10mg 現貨
        155911 16203 L-ASCORBIC ACID 25g 現貨
        155912 8199- C6Ceramide 5mg 現貨
        155913 12560 1-Nitrohexane 5g 現貨
        155914 8198- C4Ceramide 5mg 現貨
        155915 16243 ARSENIC ACID SODI... 10g 現貨
        155916 17941 Atocalcitol 10mg/50mg/1g 現貨
        155917 8197- C2Dihydroceramide 5mg 現貨
        155918 12485 Neophytadiene 10mg 現貨
        155919 8200 C6Dihydroceramide 5mg 現貨
        155920 7582 1-Boc-amino-3,6,9... 100mg 現貨
        155921 7557 12-(t-Boc-amino)-... 50mg 現貨
        155922 C1202 Mixed Fatty Acids... 100mg 現貨
        155923 D120B 20:3 Methyl Ester... 5mg 現貨
        155924 CD3013 Mixed Fatty Acids... 100m 現貨
        155925 D120A 20:3 Methyl Ester... 5mg 現貨
        155926 D120 20:3 Methyl Ester... 5mg 現貨
        155927 C4033 Linolenic Acid-UL... 100mg 現貨
        155928 7556 12-(t-Boc-amino)-... 50mg= 現貨
        155929 7546 4-(t-Boc-amino)-1... 100mg 現貨
        155930 1211 Linolenic Acid (U... 10mg 現貨
        155931 D119A Linolenic Acid-17... 5mg 現貨
        155932 D117A Linolenic Acid-15... 10mg 現貨
        155933 7569 4-(t-Boc-amino)-1... 100mg 現貨
        155934 7018 (2S)-3-Azido-2-hy... 100mg 現貨
        155935 D117 Linolenic Acid-15... 10mg 現貨
        155936 7574 5-(t-Boc-amino)-1... 250mg 現貨
        155937 7581 1-Boc-amino-3,6,9... 50mg 現貨
        155938 D118A Linolenic Acid-6,... 5mg 現貨
        155939 7603 N-Boc-1,6-diamino... 1g 現貨
        155940 D118 Linolenic Acid-6,... KIT 現貨
        155941 7156 Benzyl (2S)-2-car... 25mg 現貨
        155942 D112A Linoleic Acid-15,... 5mg 現貨
        155943 D114B Linoleic Acid-17,... KIT 現貨
        155944 D112 Linoleic Acid-15,... 10mg 現貨
        155945 D113 Linoleic Acid-15,... 10mg 現貨
        155946 D144 Linoleic Acid-9,1... 5mg 現貨
        155947 7016- (2R)-2-Azido-3-hy... 100mg 現貨
        155948 C123 Trioctanoin (Acid... 0.1g=$650 現貨
        155949 7692 Brinzolamide 10mg 現貨
        155950 1204 Mixed Fatty Acids... 1g 現貨
        155951 16314 4-(2-AMINOETHYL)B... 10mg 現貨
        155952 6996 1-Azido-3-chloro-... 250mg 現貨
        155953 D1770 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155954 D2188 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155955 9134 1,2-Diaminonaphth... 100mg 現貨
        155956 9122 5,6-Diaminoindazo... 500mg 現貨
        155957 D2192 Hexadecanoic Acid... KIT 現貨
        155958 9099 5,6-Diaminobenzim... 50mg 現貨
        155959 9128 1,2-Diamino-4,5-m... 25mg 現貨
        155960 9110 1,2-Diamino-4,5-e... 25mg 現貨
        155961 9106 1,2-Diamino-4,5-e... 100mg 現貨
        155962 16172 2-AMINOETHYLPHOSP... 100mg 現貨
        155963 7387 Bimatoprost 1mg 現貨
        155964 10617 (E)-2-Hexadecenal 2.5mg 現貨
        155965 D1793 Hexadecanoic Acid... 0.1g 現貨
        155966 CN10570 Glyphosate-13C2,1... 1mg 現貨
        155967 9709 5,6-Dinitro-1,3-d... 500mg 現貨
        155968 16254 2-AMINOETHANOL, A... 500ml 現貨
        155969 C10266 Fludioxonil-13C3 10mg 現貨
        155970 D2182 Hexadecanoic Acid... KIT 現貨
        155971 16155 (+-)-1-AMINOCYCLO... 5mg 現貨
        155972 D2191 Hexadecanoic Acid... KIT 現貨
        155973 16297 (+-)-1-AMINOCYCLO... 1mg 現貨
        155974 16191 DL-α-AMINOCAPRYLI... 5g 現貨
        155975 D9283 1,3-Dichloro-2-(m... 5mg 現貨
        155976 9282 1,3-Dichloro-2-(m... 500mg 現貨
        155977 9224 1-(2,2-Dibromoeth... 1g 現貨
        155978 9227 (3E)-1,6-Dibromo-... 50mg 現貨
        155979 C1214 Stearic Acid-(UL-... 50mg 現貨
        155980 D4157 Octanoic Acid-UL-... 0.5g 現貨
        155981 9504 (2S)-2,3-Dihydrox... 250mg 現貨
        155982 D2543 Tetracosanoic-12,... 0.1g 現貨
        155983 7776 Bromomalonaldehyde 5g 現貨
        155984 C131 Trilinolein (Acid... 50mg 現貨
        155985 10030 Ethyl 2-Cyanoacry... 100mg 現貨
        155986 D132 Trilinolein (Acid... 10mg 現貨
        155987 D3122 Trilinolein-12,13... 50mg 現貨
        155988 16237 α-AMINOISOBUTYRIC... 10g 現貨
        155989 D2644 Tridecanoic Acid-... 0.1g 現貨
        155990 10044 Ethyl 2,3-Dicyano... 1g 現貨
        155991 D2643 Tridecanoic-2,2-d... 0.5g 現貨
        155992 C137 Triarachidonin Ac... / 現貨
        155993 16280 2-AMINOHEPTANE HE... 25g 現貨
        155994 D136 Triarachidonin Ac... 10mg 現貨
        155995 9925 11-Ethoxycarbonyl... 500mg 現貨
        155996 9175 1,2-Diazidoethane 1g 現貨
        155997 9924 11-Ethoxycarbonyl... 1g 現貨
        155998 9192 1,3-Dibenzyloxy-2... 1g 現貨

       1. 上一篇:藥檢標準品(4)
       2. 下一篇:藥檢標準品(6)
       3. 如需要了解該產品更多信息,請聯系我們在線客服點擊這里給我發消息

        性色AV无码国产永久播放_无码av午夜福利_五月丁香国产精品_久久舔穴视频免费看
        <font id="n3kju"></font>

          <acronym id="n3kju"></acronym> <output id="n3kju"><nav id="n3kju"></nav></output><object id="n3kju"><meter id="n3kju"></meter></object>
            <video id="n3kju"></video>
              <i id="n3kju"><bdo id="n3kju"></bdo></i><font id="n3kju"></font>